با ایجاد یک حساب کاربری و ورود به سیستم فهرست توانبخشی، شما با شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت ما موافقت میکنید.